Mitt i höstmörkret bjuder Pub Bastun in till en helkväll i dansens tecken. Först får vi njuta av den moderna dansföreställningen "Shane et al" av koreografen Ellen Söderhult, för att sedan själva få svänga våra lurviga till DJ Bunelicious.

Om Shane et al:
- en take på en slags ”fulldome dance and singing concert”

Shane är en karaktär i en TV-serie som handlar ganska mycket om ett tjejgäng som hänger. Det är alltså en serie som inte riktigt har någon enskild huvudroll utan huvudrollen är liksom gänget. Et al. är en förkortning av et alia som är latin för ”med andra”.

Kören har en historia av att backa upp en solist, men att sjunga i kör kan också vara att tillfälligt hänge sig åt eller kännas vid att vara en del av en kollektiv protagonist. Med kören som en tillfällig sång- dansgrupp, aktiveras, återvinns och komposteras sånger och danser som kollektiva, grupputtryck.

Scenografi flyttar från bakgrund till förgrund och körens samlade kraft omfamnar berget med sång.

Välkommen till ett försök på ett slags dansat Kosmonova med sjungna strofer som ”ljusa horisonter stå, över jordens stormande natt”!


Koreografi och regi: Ellen Söderhult.

Framfört av: Oda Brekke, Lisa Schåman, Lisen Pousette, Cathryn Humpreys. Skapat i samarbete med: Elinor Trollerz Bratteby, Hanna Strandberg, Lydia Östberg Diakité och de medverkande. Under processen har även praktikanterna Andreas Haglund, Hannah Krebs och Corinne Mustonen bidragit och medverkat. Scenografi och kostym: Tove Dreiman. Ljuddesign: Anna Haglund. Skapat med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholms stad. Samproduktion: Köttinspektionen Dans, MDT och Dans i Blekinge

Om de medverkande: Lisa, Lisen, Oda, Cathryn och Ellen är alla utbildade på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm som även är en del av Stockholms Konstnärliga Högskola. De arbetar professionellt inom fältet för samtida dans, en experimenterande konstform som tar sig an nya uttryck och prövar nya format och idéer, ofta utifrån en vilja att beröra, ifrågasätta och undersöka. Majoriteten av gruppen har tidigare framfört verket ”How to do things with Romance: a prologue” och ”RUDY” på Åland.

Mer information om koreografen: https://ellensoderhult.wordpress.com/


IN ENGLISH!

Shane is a character in a TV series that is about a girl gang that hangs out a lot. It doesn’t really have a main character but the main character is sort of the gang. Et al.indicates “and others”.

The choir has a history of backing up a soloist, but to sing in a choir can also be to temporarily submit to or acknowledge being a part of a collective protagonist. With the choir as a temporary singing- and dancing group, dances and songs are activated, recycled and composted as collective- and group-self expressions.

Scenography shifts from background to foreground when the choir’s collected forces embrace the mountain with singing. This will be an attempt to create a sort of danced IMAX with sung verses like “bright horizon stand above the earth’s stormy night”.

Welcome to a take on a sort of “fulldome dance and singing concert”


Choreography and direction: Ellen Söderhult. Performed by: Oda Brekke, Lisa Schåman, Lisen Pousette, Cathryn Humpreys. Made in collaboration with: Elinor Trollerz Bratteby, Hanna Strandberg, Lydia Östberg Diakité and the performers. During the process the interns Andreas Haglund, Hannah Krebs and Corinne Mustonen have contributed to the project. Scenography and costume: Tove Dreiman. Sound design: Anna Haglund. Supported by: Kulturrådet, Konstnärsnämnden and Stockholms stad. Co-production: Köttinspektionen Dans, Dans i Blekinge and MDT.

About the performers: Lisa, Lisen, Oda, Cathryn and Ellen are all educated at the University of Dans and Circus in Stoclholm which is also a part of Stockholm University of the Arts. The work professionally within the field of contemporary dance, an experimental art form that takes on new expressions and tries out new formats and ideas, often out of a will to touch, question and explore. The majority of the group has previously performed the pieces ”How to do things with Romance: a prologue” and ”RUDY” at the Åland Islands.

More information about the choreographer:
https://ellensoderhult.wordpress.com/